Şirket Profili
1998 yılında kurulmuştur. İç tasarımdan uygulamaya 200 yaşına kadar olan binanın yenilenmesi restorasyonu ve güçlendirilmesinde uzmanlaşmıştır.

Temel faaliyet
Galata Yapı kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç içerisinde; hastane, okul, şirket genel müdürlük binaları ve farkiı amaçlara hizmet eden birçok binanın anahtar teslim, restorasyon ve renovasyonunu başarı ile tamamlamış, spor / eğlence kompleksi gibi çeşitli projelere gururla imza atmış ve bütün işlerde küçük büyük ayrımı yapmadan, en yüksek kalite ve mükemmelliği hedefleyerek zamanında teslimler gerçekleştirmiştir.

Uzmanlık

Bir binanın orijinal değerinin korunarak yenilenmesi ve deprem risklerine karşı güçlendirilmesi yüksek derecede profesyonellik gerektirir.

Renovasyon ve Restorasyon - Modern Yaşam Standartlarına uygun yeni bir kimlik kazandırma.

Eski yapılarda; taşıyıcı elemanların yaşlanması, bakımsızlık, yetersiz inşaat malzememesi, eskimiş altyapı ve mekanların küçük alanlara bölünme nedenleriyle işlevsellik ve temei yaşam konforu yoktur. Eski unsurlar muhafaza edilip, değer kazandırırken, modern yaşam teknolojilerini içeren yeni bir alan yaratılmaktadır.

Güçlendirme - depreme karşı güvenli bina inşa önlemleri.

Türkiye depreme meyilli bir ülkedir. 1985 yılından önce inşa edilen binaların çoğu anti-sismik inşaat normlarına uygun değildir. Binanın yapısal ve yapısal olmayan unsurları, bina yapısal tasarımının en yeni anti-sismik inşaat normlarına uygun şekilde iyileştirilmesiyle güçlendirilir ve depreme karşı korunur.

İç tasarım ve Uygulama - eski bir çerçevede minimalist ve endüstriyel tasarım.
Galata Yapı, yeni yaşam alanlarının yaratılması ve standartlarına adapte edilmesi bakımlarından bütünsel bir yaklaşım dahilinde kendi tasarladığı uygun çözümler sunmaktadır. Kullanılan malzemelerin sadelik ve sağlamlığı, binanın geçmişiyle kontrast oluşturmadaki eşsizlikten gelir.

Faaliyet Bölgesi
istanbul odaklı olmak üzere Türkive ve ulaşabildiğimiz her ver.

Personel istihdamı

Galata Yapı sürekli esasta 3 mimar,4 mühendis, ofis yönetiminden sorumlu 2 personel ve 40 kalifiye işçi istihdam etmektedir.
Galata Yapı, taşeron atamayarak kendisini diğer şirketlerden farklı kılmaktadır. Ana inşaat işleri şirketimizin kendi person Bu durum, inşaat işlerinin kaliteli ve zamanında tamamlanmasını sağlamaktadır. Eski yapıların; çağdaş bilim ve tekniğin tüm olanakları ile donatılarak yeniden kullanıma açılması.

Yol Gösterici ilkeler
• Yüksek inşaat kalitesi standartları
• Depreme karşı-güvenll bina inşaatı
• Yeni inşaat teknolojilerinin kullanımı
• Organizasyon
• Uygulamada hassasiyet
• Zamanlı uygulama